Vi minner om avlesning av vannmåler. Ved manglende avlesning innen svarfristen 31.12.2021 vil det påløpe et purregebyr på kr. 500,- og det vil bli stipulert et forbruk og faktureres på grunnlag av dette.