Barnehagene i Vennesla kommune har samordnet opptak som omfatter alle barnehagene, både store og små, private og kommunale. Kommunens servicetorg kan tilby hjelp med søknaden. Søknad til hovedopptaket åpner 1. januar, med frist 1. mars. Alle med rett til barnehageplass som søker i denne perioden skal få et tilbud fra kommende barnehageår. Retten til barnehageplass gjelder for barn bosatt i Vennesla som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Retten forutsetter at det søkes i perioden 1. januar t.o.m 1. mars. Søknaden sendes elektronisk i foreldreportalen Visma Flyt og tilbudsbrev sende via digital postkasse. Søker takker ja eller nei til tilbudet i foreldreportalen der søknaden ble sendt.

Barnehage - Søknad om plass