På kriseledelsens ukentlige oppdateringsmøte fredag morgen, orienterte kommuneoverlegen om flere ting rundt smittevern og vaksine.

Teststasjon:

Teststasjonen som nå er på parkeringsplassen mellom Vennesla kirke og Vennesla bedehus, fungerer utmerket. Den noe lokaliteten har bedret situasjonen både for de som skal testes og som jobber med tester – og det har lettet forholdene nede ved Vennesla legesenter.

Trenger du test, bestilles dette på C19.no.

Hurtigtester:

Helsemyndighetene sender nå ut hurtigtester som kommunene skal brukes særlig ved større smitteutbrudd når det haster å få flere svar. Vennesla vil få tilgang til cirka 3.000 slike tester (20 prosent av folketallet). Testene gir svar etter 15 minutter og letter smittesporingsarbeidet vesentlig. Testene er ikke så gode som laboratorie-testene, men de gir 98 prosent sikre svar.

Vaksine:

Regjeringen følge helsemyndighetenes råd og prioriterer risikogrupper før helsepersonell. På en pressekonferanse fredag sa helseministeren at vaksinasjon skal starte på sykehjemmene, men at planene kan bli endret som følge av endringer i smittesituasjon. Det jobbes nå med vaksineplaner i Norge. Vennesla følger dette tett, og følger fortløpende opp de råd og planer som legges på nasjonalt hold. Målet er å ha vaksinert risikogruppene før sommeren. Vi vil komme tilbake med informasjon når planer foreligger.

Vaksineprogram og plan kan du lese mer om HER

Sykehjem og besøk:

Det vil bli en viss økning i smitterisiko siden mange kommer hjem til Vennesla for å feire jul. Dette gjelder både vikarer i helse- og omsorgstjenestene og pårørende. Risikoen reduseres ved at vi alle følger smittevernrådene ekstra nøye.  Alle vikarer ringes opp og får beskjed å redusere antall nærkontakter i tiden før de skal jobbe.

På våre eldreinstitusjoner regner man med stort påtrykk av besøkende. Oppfordringen er at alle forbereder seg tidlig og tenker gjennom hvem som skal besøke. Kanskje må venner av noen, heller gi plassen til tilreisende familie. Hver enkelt bør planlegge litt.

Det er i teorien fritt med besøk på våre sykehjem. På Venneslaheimen er det timeliste og plass til minst to besøk per beboer pr. uke hvis man fordeler helt jevnt. Det er to som kan inn på hvert rom.

Retningslinjene finner dere her:

Venneslaheimen

Hægelandsheimen.

 

Svømmehallen:

Svømmehallens ledelse har i dialog med kommuneoverlegen forsterket smittevernet i hallen. Det var innenfor regler og risikovurderinger også før, men for å lette smittesporing opprettes nå QR-kode og ordning med registering av besøkende. Det har vært medieoppslag om at hallen bør stenges for mennesker fra andre kommuner enn Vennesla. Dette er ikke aktuelt. Vennesla kommune følger nasjonale anbefalinger for reiser og arrangementer og fritidsaktiviteter og innfører ikke egne regler.

Julehandel:

Der har vi før oppfordret til lokal handel – i tråd med helsemyndighetenes anbefaling om å reise lite og være lokal. Det er trykket opp plakater for å minne kunder og innbyggere om smittevernrådene når vi handler.

Hold deg hjemme hvis du er syk, er et overordnet og viktig råd. På plakatene vil dette stå:

  • Ikkje klin dæ oppi noen!
  • Ikkje kø i noen butikke!
  • Ikkje tie hvis noen æ for tett!
  • Husk metåren!
  • Husk å sprite hendane så titt du kan!
  • Husk å kose dæ møe!