- Foreldrene er bærebjelken i barns oppvekst, og vi må gjøre den bjelken så trygg og god som mulig. Derfor er satsingen i Vennesla så bra. Det er flere kommuner til som tilbyr COSP-kurs til foreldre, men jeg vet ikke om noen som har satt det i system som Vennesla. Det er en flott satsing, sier tilknytningspsykolog Ida Brandtzæg.

I fjor sertifiserte hun hele 36 ansatte i Venneslas kommunale og private barnehager slik at de kan holde kurs videre for foreldrene. Vennesla bruker ganske store ressurser på satsingen. COSP-kurs tilbysi år til alle foreldre til barn født i 2020.

Trygge foreldre

COSP-kurs betyr Circle of Security Parenting Program og handler om å skape trygge foreldre som er trygge i rollen sin.

Målet er at kurset skal gjøre en forskjell for alle foreldre i rollen som foreldre, og det vil være med på å gjøre barn tryggere. Foreldre vil bli bedre kjent med hverandre, få tid til å utveksle erfaringer og bygge bekjentskap. På sikt er målet at kurset skal bidra til å gjøre det bedre å vokse opp i Vennesla.

I kurset får foreldrene først lære om hva barn trenger for å være trygge. Etter hvert vender opplæringen mer mot hvordan foreldrene kan være sammen med barna i ulike følelser og situasjoner. Det sees også på hvordan foreldre kan fremme trygghet når de selv kan kjenne på utrygghet.

- Jeg møter veldig mange som sier «dette skulle jeg ha visst lenge før». Derfor er det så bra at kurs-tilbudet i Vennesla retter seg mot alle foreldre til treåringer og tilbys via alle barnehagene, sier Brandtzæg.

Økt press

Foreldrerollen har alltid endret seg. Men i vårt moderne samfunn går alt fortere enn før. Dessuten er mulighetene større – hele tiden. Dermed øker press både på voksne og barn. I denne virkeligheten blir relasjonen mellom barn og foreldre enda viktigere.

- Vi tror på både kort- og lang-iktige gevinster både for barn og voksne.  Som foreldre vil man kjenne på utrygghet mange ganger, da er godt å ha et verktøy, sier rådgiver Hildegunn Lundevold i seksjon for oppvekst og inkludering.

Det braker løs på Eikeland oppvekstsenter, Solsletta barnehage og Mariknotten barnehage neste uke, altså i uke fem. Før påske skal foreldrene i alle barnehagene være i gang med kurs. Barnehagene legger til rette så godt de kan for at alle kan være med.

- Men dere krever ganske mye av foreldrene her?

- Intensjonen er at alle foreldre i Vennesla skal ha gjennomført kurset, så alle oppfordres sterkt om å delta. Vi håper og tror at foreldre vil oppleve dette som svært nyttig, sier Hildegunn Lundevold.

Planen er at COSP-kursene skal skje hvert år framover.