Hukommelsesteamet består av en sykepleier med videreutdanning innen demens og en ergoterapeut. De jobber hver mandag.

Hukommelsesteamet kan komme på hjemmebesøk og ta en uforpliktende prat, de kan foreta kognitive tester samt gi informasjon og veiledning. De samarbeider tett med fastlegene på Vennesla Legesenter og med pårørende.

Hukommelsesteamet har god oversikt over hjelpetilbudet i kommunen og kan hjelpe med å fylle ut søknad om helse- og omsorgstjenester ved behov for dette. De kan også være en støtte for pårørende og de arrangerer årlig pårørendeskole. Informasjon om pårørendeskolen vil blant annet publiseres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside.