Informasjon om ordningen

Vi ønsker deg som sykehusansatt velkommen til å søke hos oss. Hensikten med hospiteringen mellom sykehus og kommune er oppsummert i følgende punkter :

  • Øke forståelsen innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Øke forståelsen om det motsatte forvaltningsnivå
  • Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Øke kunnskapen om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløpet

Hvem kan hospitere hos oss?

Vårt 3-dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere,  vernepleiere, sosionomer og andre med helse- og sosialfaglig bakgrunn ved Sørlandet Sykehus HF. Hospiteringen gjennomføres i uke 11 og uke 42.

Hva kan du forvente?

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye om hvordan vi jobber i kommunehelsetjenesten. Hospiteringsprogrammene våre har som hovedmål å gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder og tiltak, i tillegg til hva vi tilbyr av behandling.

Hospiteringsprogram i Vennesla

Vi tilpasser hospiteringsprogram ut fra søkers ønsker og kommunens kapasitet.

Søknad om hospitering

Frist for søknad er 15.desember for hospitering på våren, og 15.juni for hospitering på høsten. Du må også fylle ut egenerklæring for tuberkulose og Mrsa.

Søknadsskjema og egenerklæringsskjema finner du SSHF sine intranettsider.