- Skolen skal slås sammen med Vennesla skole. Da er det naturlig for meg å gå tilbake til stillingen som assisterende rektor ved Ve Skole, en jobb jeg har permisjon fra, sier Wangberg.

Samkom slås sammen med Vennesla skole fra høsten 2022.

- Jeg vil takke Andreas. Han fikk et helt annet år i rektorjobben en noen kunne planlegge. Skolestruktur og korona har preget mye. Han har gjort en kjempejobb, sier oppvekstsjef Steinar Harbo.

Andreas Wangberg
Andreas Wangberg

Tidligere i vinter ble Astrid Føreland rektor for både Moseidmoen og Hunsfoss skoler. Harbo er overbevist om at samme løsning blir veldig bra for Vennesla og Samkom, og han er glad for at rektor ved Vennesla skole, Svein A. Hornnes har sagt seg villig til å lede begge skolene. 

Rektor Svein A. Hornnes er på sin side glad for muligheten han nå får. Han sier han skal bruke neste skoleår til å bli kjent både med elever, lærere og foresatte på Samkom. Det blir en stor jobb å bygge felles team og skape et nytt felles kollegium fram til nye, sammenslåtte Vennesla skole åpner høsten 2022.

- Vi får elever og ansatte både fra Samkom skole og Hunsfoss skole til den nye skolen på Vennesla skole. Dette er både krevende og spennende, og det åpner muligheter. Jeg er glad for at vi kan jobbe felles med teambygging og jobbe med de ulike teamene vi skal sette sammen i ett år før flyttingen skjer, sier Hornnes.

Han får et travelt år. Han skal både lede byggingen av ny felles kultur, lede to skoler og være delaktig av den store om- og utbyggingen av Vennesla skole. Hornnes sier han er nødt til å få ekstra ledelses-ressurser å spille på.

Leif Rune Holsen går inn som assisterende rektor ved Vennesla skole. Samtidig skal det intern-utlyses en prosjektstilling på femti prosent på hver skole.

Hornnes legger opp til at han jobber rundt to dager i uka på Samkom og rundt tre dager i uka på Vennesla skole fra høsten av.