- Jeg er glad jeg bor i Vennesla kommune. Jeg velger de ordene for å vise hvor flinke jeg synes de ansatte og lederne nå er. Det ytes omsorg fra vogge til grav – og vi tenker nok litt for sjelden på akkurat det, sier ordfører Nils Olav Larsen.

God kontroll

Fredag morgen samlet kriseledelsen seg etter en uke med ny nedstenging og en helt ny runde med smittetrykk. I øyeblikket har de ulike avdelingene, enhetene og tjenestene god kontroll – etter dager med svært høyt press og mange avklaringer.

  • Det er på plass ekstra bemanning på smittesporing. Flere ble opplært i går.
  • Teststasjonen har bemanning og går for fullt.
  • Vi har fått på lager hurtigtester som vi har strenge rutiner for hvordan vi nå bruker.
  • Vaksinasjonen går bedre enn landsgjennomsnittet – og vi må nå vente på at flere når grensen på 4,5 måneder for å få dose tre.
  • I skoler og barnehager og SFO er situasjonen stabilisert med gult nivå, kortere åpningstider.
  • I hjemmetjenesten, på institusjonene og ellers i pleie- og omsorg er det stort arbeidspress. Dette er tjenester som ikke kan ta fri i jula, men som går døgnet rundt. Via bemanningskontoret er bemanning i øyeblikket under kontroll og på plass.

Vi har kontakt med frivillige for å forhindre ensomhet og isolasjon i jula. Vi oppfordrer alle om å se hverandre og ta kontakt med hverandre i jula. Denne jula bør ingen være ensomme! Vi kommer tilbake med informasjon om tilbud og muligheter for den enkelte.

Flest unge blant smittede

Smittesituasjonen er fortsatt ganske alvorlig. Siste døgn er det registrert 17 nye smittetilfeller. Til nå denne uka er det registrert 80 tilfeller. De aller fleste er under 50 år. Bare seks smittede er over 50 år, mange er barn og unge. Vi kan ha håp om at smittebaner vil brytes i jula, men hver gang vi har trodd denne pandemien roer seg, har den øket igjen. Vi kan håpe på noe bedre dager.

Nasjonalt er det nå en viss nedgang i antall smittetilfeller. Det kan være tegn på at tiltakene som er satt inn begynner å virke. Vi må håpe det.

Vi ønsker god helg med to oppfordringer: Ta ansvar og følg smittevernrådene. Ta en tur ut, benytt finværet til gode opplevelser.