Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie og de 19 andre høyesterettsdommerne ble tatt imot av ordfører Nils Olav Larsen og varaordfører Eivind Drivenes.

Hunsøya og kortreist bygd

Høyesterett er på fylkesbesøk i Agder, og det er Statsforvalteren som organiserer besøket.  I Vennesla fikk de besøkende først høre foredrag av Trygve Aas om utviklingen i Hunsfos Næringspark.

Ordfører Nils Olav Larsen fulgte opp med foredrag om Grønn Uran Bygd og visjonen og satsingen på Den kortreiste bygda gjennom å bygge tettere og mer urbant og satse på sykkel og gange.

Tilbudet til de sykeste

Til slutt holdt enhetslederne Jannicke Aasheim og Bodil Bakken Domingos et grundig foredrag om de store utfordringene med mennesker som dømmes til tvungent psykisk helsevern, men som likevel ikke får plass på sykehus over tid til tross for gjentatte nye kriminelle handlinger. De blir overlatt til seg selv og kommunal hjelp i egen bolig – uten mulighet til tvangsmidler, og de må bli veldig syke igjen før lovverket åpner for ny innleggelse.

- Var meningen med dom til behandling i stedet for fengsel, at disse aller sykeste blant oss skulle skade seg selv, skape frykt for andre og bli hengt ut i media og diskutert til spott og spe på facebook?  Målet var verdighet, men resultatet er uverdighet, sa Bodil Domingos Bakken.

Budskapet gjorde dypt inntrykk og flere ønsket å få mer informasjon om Venneslas forslag om å bygge ut sikkerhetshjem i regi av andrelinjetjenesten for de aller sykeste.

Høyesterett avsluttet dagen med middag og besøk i Lindesnes.