Dette betyr at vi nå er på toppen av den store omikronbølgen. Smitten var høyest tirsdag i forrige uke med 132 tilfeller og har siden sunket noe.

Smitten er i alle aldersgrupper. De aller fleste smittede er mellom 19 pg 49 år. Det ble registrert 37 smittede over 70 år sist uke. Mellom ti og tyve innbyggere har vært såpass dårlige at de er blitt oppringt hver dag av kommunens team. 

Den høye smitten skaper utfordringer for mange kommunale enheter. Det er betydelig og stort fravær mange steder. Vi greier likevel via vikarier og omdisponeringer å sikre alle tjenestene. Ansatte snur seg rundt og gjør en stor innsats.

Siden uke to er 3824 innbyggere i Vennesla smittet med koronavirus. Det utgjør godt over 25 prosent av befolkningen. Siden det nå registreres smitte via hjemmetest og egenregisterering, må vi regne med ar smitten har vært enda noe høyere enn meldt.