Forslag til revisjon av lokal forskrift om vann og avløpsgebyrer i Vennesla kommune er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er 04.06.2021.

Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vennesla kommune ble vedtatt 25.09.2003 med virkning fra og med 01.01.2004. Med jevne mellomrom er det behov for å revidere forskriftene. det kan ha sin bakgrunn i lov- og forskriftsendringer, endringer i praksis og behov for språklige og redaksjonelle endringer. Endringene som skal foretas nå er av mindre betydning, men det er behov for å vedta en oppdatert forskrift med riktig hjemmelsgrunnlag. 

Under finner du lenke til høringsbrevet, dagens forskrift, forslag til revisjon av forskriften og de foreslåtte endringene i tabellform.

Høringsinnspill sendes:
Vennesla kommune v/Arne Vatne, postboks 25, 4701 Vennesla eller postmottak@vennesla.kommune.no
Innspill merkes med saksnummer 21/01255 «Høringsinnspill lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer».
Høringsfristen er 04.06.2021.