Planen skal gi grunnlag for reelle prioriteringer av tilbudet innenfor de ulike brukergruppene i tjenestene til personer over 18 år og peke ut en retning for framtidig organisering og prioriteringer innenfor de omtalte tjenestene.

Høringsfristen er satt til 25.august 2022.

Under finner du lenke til høringsbrev og utkast til plan for helse- og omsorgstjenestene.

Planen 

Høringsbrevet

Høringsinnspill sendes:

Vennesla kommune v/Ragnhild Bendiksen, pb.25, 4701 Vennesla eller post@vennesla.kommune.no

Innspill merkes med: Helse og omsorgsplan, saksnummer 21/00316