Høringen åpner for at lag og foreninger, frivilligsentraler, kommunale råd, næringsforeningen og andre interessenter får mulighet til å komme med innspil til Frivillighetsmeldingen.

Fristen er satt til 3.11.21. Innmeldte høringsinnspill vil bli tatt med i betraktningen før endelig politisk behandling.

Innspill sendes via e-post til post@vennesla.kommune,

eller direkte til denne linken: Digital post

eller per post til Vennesla kommune, PB 25, 4701 Vennesla

Merk dokumentet:  Høring- Frivillighetsmelding, saksnr: 19/00814

Frivillighetsmeldingen .pdf

Høringsbrev.pdf