Har du fått med deg at vi har laget en Forebyggende plan for barn og unge? For at denne skal bli så bra som overhodet mulig, trenger vi dine innspill. Innmeldte høringsinnspill vil bli tatt med i betraktningen før endelig politisk behandling.

Innspill sendes via e-post til post@vennesla.kommune.no v/Silje Øvrevik eller per post til Vennesla kommune, PB 25, 4701 Vennesla. Merkes: Høringsinnspill - plan for tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for barn, unge og familier 2023-2025: Saksnummer 23/02155

Høringsfrist: 06.10.23

Her kan du lese dokumentene:

Høringsbrev

"Sterkere sammen" - plan for tverrfaglig samarbeid og tidlig insnats for barn, unge og familier 2023-2025

Tiltak og tjenester for barn, unge og familier i Vennesla kommune