Utbyggingsavtale N01 Stølen datalagringspark 

Formannskapet i Vennesla har i møte den 16.05.23 vedtatt å legge forslag til

utbyggingsavtale for N01 Stølen datalagringspark - tilleggsavtale ut til offentlig ettersyn i samsvar med

plan- og bygningsloven § 17-4.

Utbyggingsavtale Solbakken – Offentlig ettersyn

Formannskapet i Vennesla har i møte den 15.06.23 vedtatt å legge forslag til

Utbyggingsavtale/Avtale om anleggsbidrag for Solbakken ut til offentlig ettersyn i samsvar med

plan- og bygningsloven § 17-4.

Merknader til utbyggingsavtalene kan sendes til post@vennesla.kommune.no innen 07.08.23

Solbakken - dokument 1

Solbakken - dokument 2

Støleheia - dokument