Områdereguleringsplan

«Energiforedlende virksomhet – Støleheia sør». Høring av planprogram og utvidelse av planområde.

Kristiansand kommune skal i samarbeid med Vennesla kommune utarbeide en områderegulering for energiforedlende virksomheter på Støleheia sør. Planarbeidet er startet opp for å utvikle næringsområder for energiforedlende virksomheter. Oppstart av planarbeidet ble meldt 24.08.20, med frist 25.09.20.

Kristiansand kommune i samarbeid med Vennesla kommune, annonserer med dette høring av planprogrammet. Planprogrammet er første ledd i utarbeidelsen av områdereguleringen. Formålet med planprogrammet er å beskrive:  

  • Bakgrunnen og formålet med planarbeidet 
  • Planprosessen og medvirkningsmulighetene 
  • Omfanget av planarbeidet med relevante utredningstemaer. 

Samtidig med høring av planprogrammet meldes en utvidelse av planområdet mot Rv. 9 for å se på alternative adkomster.

Reguleringsgrense Kristiansand og Vennesla.jpg

Alle dokumenter kan sees under.

Frist for å komme med innspill til planprogrammet og utvidelse av planområdet er 05.02.2021.
Innspill kan sendes skriftlig via denne linken

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:
Ellinor Borgi, tlf. 47 26 00 23, eller
Jøran Syversen, tlf. 95 99 79 92

Plan- og bygningssjefen i Kristiansand kommune
Plan- og bygningssjefen i Vennesla kommune