Ulike typer tilbud

  • Aktivitetsgrupper: dagsenteret har er rekke ulike aktivitetstilbud, Disse må det søkes på.
  • Åpne tilbud: det er gruppetilbud, som man ikke trenger å søke på.

Åpningstider og program

Brukermedvirkning

Brukere står for egne aktiviteter på faste tider gjennom uken.
Første tirsdag hver måned er det brukermøte der aktuelle spørsmål og tema tas opp.

Det er ikke egenandel på tilbudet, utover evt. til dekking av utgifter til mat og turer.

Dagsenteret produserer ulike produkter:

  • Smykker
  • Strikkeprodukter
  • Glassfat.m.m.

Produktene som blir laget kan kjøpes i dagsenterets lokaler.

Hvem er vi

Medarbeidere med ulik kompetanse og lang erfaring fra fagfeltet.