Hjemmesykepleien Venneslatunet

Betjener brukere i omsorgsbolig på Venneslatunet, Gamle tunet og VG i tillegg til Sentrumsvegen 39.

Hjemmesykepleien Venneslavegen

Betjener hjemmeboende brukere i Vennesla foruten Hægeland og Øvrebø som har egen sone.

Har i tillegg ansvar for 17 omsorgsboliger som er lokalisert på Venneslaheimen omsorgssenter.

Hjemmesykepleien Øvrebø og Hægeland

Hjemmetjenesten har kontor ved Hægelandsheimen 3. etg.

Målsetting er:
- å gi brukere muligheten til å bo hjemme så lenge en ønsker det, og å forebygge behov for heldøgns pleie og omsorg.
- å ha en trygg og faglig utviklende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

Hjemmetjenesten tilbyr hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm og matombringning.

Hjemmetjenesten betjener alle bygdene med postadresse Øvrebø og Hægeland.

Omsorgsboligene, lokalisert i 1. og 2. etg. ved Hægelandsheimen omsorgssenter, og trygdeboligene på Skarpengland, betjenes av hjemmesykepleien.

Hvis leietakere har behov for hjelp, kan hjemmetjenesten kontaktes for nærmere samtale.