Hva er hjemmesykepleie?

Hjemmesykepleie er en tjeneste til deg som bor hjemme, og har behov for helsehjelp eller bistand til å mestre daglige aktiviteter på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelser.

Tjenesten kan for eksempel være hjelp til personlig stell, injeksjoner, sårbehandling eller hjelp til å ta medisiner.

Hjemmesykepleie skal bidra til at du blir mest mulig selvhjulpen og får mulighet til å bo i ditt eget hjem så lenge som mulig.

Hvis du uten større problemer kan få utført de samme tjenestene ved et legekontor, har du ikke krav på å få hjemmesykepleie.

Hva slags hjelp kan hjemmesykepleien gi?

Hvor hyppige besøk du får, avhenger av situasjonen din og behovene dine. 

Noen trenger hjemmesykepleie en kort periode for å mestre hverdagen sin igjen, mens andre trenger flere tjenester over lengre tid.  Hjemmetjenester gis gjennom hele døgnet, alle årets dager.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Slik søker du 

Søknader behandles fortløpende. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Lenke til digitalt skjema (hvis vi får det på plass) eller utskriftsvennlig skjema: Helse+og+omsorgstjenester,søknad (3).pdf

Papirskjema sendes:

Vennesla kommune
Koordinerende og helsefremmende enhet
Sentrumsvegen 41 A
4700 Vennesla

Kontaktinfo

Koordinerende og helsefremmende enhet
e-post: post@vennesla.kommune.no

Telefon saksbehandler hjemmetjenester:
Tel: 476 82293
Tel: 959 88347