Vi har generell veiledningsplikt innenfor byggesaksdelen av plan- og bygningsloven. Vi kan opplyse om krav og forutsetninger jf. plan- og bygningsloven (pbl) og de offentlige rammebetingelsene for tiltaket - lov, forskrift og arealplan. 

Vi kan ikke hjelpe deg med utforming av søknader og/eller prosjekter. Vi kan heller ikke forskuttere utfallet av behandlingen av din sak.

Litt hjelp før du kontakter oss

Greit å sette seg inn i aller først: Veiviser fra idé til ferdig søknad

Hvis du ikke finner det du leter etter

Finner du ikke det du leter etter, kan du ta kontakt med oss for hjelp. Men, det er mange som ringer og vi ber deg forsøke å finne svar selv!

Kontaktinfo:

Saksbehandlere har telefontid på tirsdager mellom kl. 08.00 - 15.30 og torsdager mellom kl. 09.00- 14.30 på telefon 38 13 72 00. En kan også sende forespørsel til byggesaksavdelingen på epost. til post@vennesla.kommune.no  

Forhåndskonferanse: (gjelder større byggeprosjekter)

Bestilling av forhåndskonferanse gjøres til post@vennesla.kommune.no, merk e-post med: forhåndskonferanse etter Plan- og bygningsloven.