Følgende valgkretser i Vennesla har åpent mandag fra kl. 09.00 – 21.00.

 Valgkrets  Stemmested
Vikeland krets Vikeland bedehus
Vennesla krets Venneslahallen
Moseidmoen krets Moseidmoen skole, gymsalen
Skarpengland krets Øvrebøhallen
Hægeland krets Eikeland oppvekstsenter

Vennesla valgstyre
Torhild Bransdal
ordfører