Kommuneplanen definerer hva Vennesla kommune skal satse på og fokusere på fram mot 2040. Nå pågår arbeidet med den nye kommuneplanen.

Det er politikerne som har det overordnede ansvaret, og det er de som forplikter seg til å jobbe etter kommuneplanens føringer.Men du er også viktig. Som innbygger er det flott hvis du kommer med dine innspill. Du kan selvsagt snakke med en politiker hvis du er opptatt av noe.

Du kan også spille inn dine forslag eller meninger til de som jobber med kommuneplanen på Herredshuset. Nederst finner du et enkelt skjema du kan bruke til dette.

Kommuneplanen er delt i to deler. Arealdelen forteller noe om hva som kan plasseres hvor. Den er ikke oppe til endring nå. Samfunnsdelen forteller noe om hvordan vi skal utvikle oss - og det er den som nå jobbes med. Det overordnede er hvordan vi skal løse de tre hovedutfordringene. Vi skal redusere klimautslipp, vi skal redusere utenforskap og vi skal greie å løse utfordringene med demografi og langt flere eldre.

  • Høsten 2023 og første kvartal 2024 blir det egne orienteringer for råd og utvalg etter behov.
  • Høring av forslaget vil foregå våren 2024.
  • Endelig vedtak gjøres i kommunestyret  i mai 2024.