Trygge munnbind

Det er ingenting som tilsier at smitteutstyret vi har kjøpt fra firma Irmi Group/ Rob Arnesen As ikke holder tilstrekkelig og godkjent kvalitet.  Munnbindene er faktisk av samme type som vi har kjøpt 30.000 av fra NorEngros – og som innkjøpssamarbeidet på Agder har benyttet.  Både munnbind og smittevernfrakker er CE-merket etter forskriftene og med utløpsdato.

Vennesla kommune bestilte 5.000 munnbind og 1.000 smittevernfrakker fra firma Irmi Group ved Rob Arnesen AS, senere Irmi Group/Askeplios AS i vår for 111.000 kroner. Munnbindene kom i mai og frakkene kom i månedskiftet juli/august.

Ubrukt på lager

Vi understreker at både munnbind og smittevernfrakker fortsatt ligger på lager. De er ikke benyttet. De kan komme til å bli brukt senere hvis smittesituasjonen i Vennesla kommune endrer seg.

I en større VG-artikkel fremholder VG hvordan Irmi Group og firmaet Asklepios Trade skal ha sørget for at kommuner betalte mer for utstyr enn de burder– og for at kommuner kjøpte mangelfull kvalitet. I artikkelen vises det da til kvaliteten på munnbind som en større kommune på Østlandet kjøpte, ikke kvaliteten på de vi i Vennesla kjøpte.  

Spesiell situasjon

Vennesla kommune betalte nesten 50.000 kroner mer for smittevernutstyret enn opprinnelig avtalt. I vår var det en helt spesiell situasjon med smittespredning. Samtidig ble tilgangen på smittevernutstyr svært tilspisset. Vi takket ja til avtalen da prisene var nokså like det andre leverandører opererte med på samme tidspunkt. Flere andre leverandører kunne ikke love levering i det hele tatt. Vi kjøpte for å sikre beredskapen og tryggheten for innbyggerne  i forbindelse med et større smitteutbrudd. Da var det viktig å ha nok godkjente munnbind på lager.

Vi fikk tilsendt en ekstraregning på 60.000 kroner for frakt. Denne ble kreditert og stoppet etter at vi mente den var utenfor avtalen.

For ytterligere mediekontakt: May-Lene Uberg, rådgiver helse og omsorg