Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme god fysisk og psykisk helse og forebyggende sykdom hos barn, ungdom og deres familier fra 0 - 20 år.

Tjenesten er et lavterskeltilbud til alle barn og unge i kommunen. Brukerne kan selv ta direkte kontakt med helsestasjonen.

Helsestasjonen holder til på Hunsøya Næringspark, 2 etasje i NAV bygget. 
Adresse: Hunsøya, 4700 Vennesla.

Velkommen til Vennesla helsestasjon - brosjyre

Helsestasjon for barn 0-5 år

- Hjemmebesøk
- Sped og småbarnsundersøkelser
- Foreldreveiledning, rådgivning og helseopplysning individuelt og i gruppe
- Vaksinasjon
- Sosialt nettverksarbeid
- Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper

Kontaktinformasjon helsestasjonen

  • Jordmor Jorunn Erikstein Nordvold nås på telefon  381 37 424
  • Jordmor Alice Holmquist Nomeland nås på telefon 381 37 421
  • Helsestasjonen nås på telefon 381 37 415/ 381 37 416

 

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten driver forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn og ungdom fra 6-20 år  og deres familier. Skolehelsetjenesten har stengt i skolens ferier.

Flyktninghelsetjeneste

Asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetilbud skal sørge for at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

Helsestasjon for ungdom - har sommeråpent

Målgruppen for helsestasjonen for ungdom er 13 - 25 år. 

Helsestasjon for ungdom har ansvar for veiledning, rådgivning og helseopplysning i forhold til innsatsområdene:

- ungdom, samliv og seksualitet
- Psykisk helse
- Somatisk helse
- Livsstil og helse
- Tverrfaglig samarbeid

Resept og innlegging av p-stav kan nå gjøres hos Helsestasjonen for jenter over 16 år og 1 mnd. Under denne alder må lege skrive resept. 

Helsesykepleier drop in:  
Helsestasjonen har åpent kontor for drop in for ungdommer torsdager fra kl. 15.00 - 17.00 (Stengt i skolens ferier).

Psykolog
Timebestilling til psykolog ​Caroline Rike kan du gjøre via helsesykepleier på skolen eller ringe telefon: 38 13 74 15.

Beliggenhet
Helsestasjonen for ungdom er på Hunsøya, 2 etg. i NAV bygget. 

Koronasituasjonen
P.g.a. den pågående koronasituasjonen kan du ikke komme dersom du er forkjølet, har feber eller vondt i halsen. Heller ikke dersom noen i husstanden din har påvist coronasmitte eller at du er i karantene.

Ring eller send SMS til 98 29 97 74 (Yngvild) eller 98 29 98 60 (Kari) hvis du av ulike grunner ikke kan komme, så finner vi en løsning. 

For informasjon om sommeråpen helsestasjon for ungdom les her