Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme god fysisk og psykisk helse og forebyggende sykdom hos barn, ungdom og deres familier fra 0 - 20 år.

Tjenesten er et lavterskeltilbud til alle barn og unge i kommunen. Brukerne kan selv ta direkte kontakt med helsestasjonen.

Helsestasjonen har flyttet og holder nå til på Hunsøya Næringspark. 
Adresse: Hunsøya, 4700 Vennesla.

Velkommen til Vennesla helsestasjon - brosjyre

Siste nytt om helsestasjonstilbudet under koronautbrudd

Det er nå normal drift på Helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste og Helsestasjon for ungdom. Helsestasjonen i Øvrebø er også åpnet igjen, og er betjent hver onsdag og mandager i oddetallsuker. 

For å unngå smitte ønsker vi å begrense antall personer som er på venterommet.
Derfor er det fint om bare en av foreldrene følger barnet på helsestasjonen. Unngå å ta med søsken hvis det er mulig.

Vi svarer på spørsmål, gir råd og veiledning på telefon. Ta kontakt med helsestasjonen ved behov.

Kontaktinformasjon:

  • Jordmor Jorunn Erikstein Nordvold nås på telefon  381 37 424
  • Jordmor Alice Holmquist Nomeland nås på telefon 381 37 421
  • Helsestasjonen nås på telefon 381 37 415/ 381 37 416

På grunn av Coronasituasjonen kan du ikke komme dersom du eller barnet er syk, forkjølet, er i karantene, eller at noen i husstanden har fått påvist Coronasmitte.

 

Helsestasjon for barn 0-5 år

- Hjemmebesøk
- Sped og småbarnsundersøkelser
- Foreldreveiledning, rådgivning og helseopplysning individuelt og i gruppe
- Vaksinasjon
- Sosialt nettverksarbeid
- Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom har ansvar for veiledning, rådgivning og helseopplysning i forhold til innsatsområdene:

- ungdom, samliv og seksualitet
- Psykisk helse
- Somatisk helse
- Livsstil og helse
- Tverrfaglig samarbeid

Drop in
Helsestasjonen har åpent kontor for ungdommer tirsdager fra kl. 15.00 - 16.30 (Stengt i skolens ferier)

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten driver forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn og ungdom fra 6-20 år  og deres familier. Skolehelsetjenesten har stengt i skolens ferier.

Flyktninghelsetjeneste

Asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetilbud skal sørge for at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.