Helsestasjonen er et gratis tilbud til alle barn mellom 0-5 år, foreldre, gravide og partnere.

Når du får barn, tar vi kontakt for å avtale det første møte med deg og babyen din. 

På helsestasjonen møter du helsesykepleiere som kan gi råd og veiledning.

Åpningstid

 • mandag –fredag 08.00 -15.30
 • Telefon: 381 37415

Besøksadresse

Hunsøya 3. etg. Enhet for barn og familie. 4700 Vennesla

Oversikt over alle helsesykepleiere:

 • Berit Jäger 482 41 260
 • Heidi Vestbakken Nilsen 905 64 214
 • Margrethe Nesbu Vatne 905 17 212
 • Synnøve Nepstad Thomassen 468 38 385

Ledende helsesykepleier:

 • Elin Osmundsen: 905 75 692

Hjemmebesøk og møte på helsestasjonen

Første avtale blir på hjembesøket. Vi tar med vekt for å veie barnet og informerer om helsestasjonens tilbud. Neste møte er på helsestasjonen. Vi tar utgangspunkt i det som er viktig for deg og følger opp barnets utvikling. Helsestasjonslegen undersøker barnet ved 6 uker, 6 mnd, 1 år og 2 år. Vi tilbyr målrettet oppfølging utover rutinemessige kontroller ved behov.

Når blir barnet innkalt?

 • Fødsel                         2 hjemmebesøk når dere kommer hjem –først av jordmor, deretter av helsesykepleier
 • 4 uker                         Konsultasjon ved helsesykepleier, barselgruppetreff
 • 6 uker                         Konsultasjon ved helsesykepleier og lege, vaksine
 • 3 mnd                         Konsultasjon ved helsesykepleier, vaksine
 • 4 mnd                         Gruppesamling med fysioterapeut
 • 5 mnd                         Konsultasjon ved helsesykepleier, vaksine
 • 6 mnd                         Konsultasjon ved helsesykepleier og lege
 • 8 mnd                         Konsultasjon ved helsesykepleier
 • 10 mnd                       Konsultasjon ved helsesykepleier
 • 12 mnd                       Konsultasjon ved helsesykepleier og lege, vaksine
 • 15 mnd                       Konsultasjon ved helsesykepleier, vaksine
 • 18 mnd                       Konsultasjon ved helsesykepleier
 • 2 år                             Konsultasjon ved helsesykepleier og lege