- Du må ha dette hjertet som en beundrer-gave fra meg, sa Ståle Andersen.

- Så nydelig. Nå er jeg nesten klar til å svare ja til deg, repliserte helseministeren.

- Nei, mi kan ikkje det, svarte Ståle.

Det var uhøytidelig, moro og trivelig da helseminister Ingvild Kjerkol hadde en og en halv times snarvisitt i Vennesla tirsdag.

Bo trygt hjemme

Hun kom for å snakke om Fellesskap og mestring - bo trygt hjemme- reformen. Om hvor viktig det er at vi greier oss selv lengst mulig, men at vi aldri skal frykte at ikke fellesskapet er der når vi trenger det. Hun hadde valgt Vennesla fordi vi satset på trygghetsboliger og bygg med masse aktiviteter allerede for 25 år siden.

Kjerkhol ble imponert over tankegangen rundt Venneslatunet og Venneslastua, og hvordan vi i så langt tid har greid å bygge et senter hvor folk kan bo trygt hjemme, samtidig som hjemmetjeneste, dagsenter og mange aktiviteter, og frivillige, er til stede. 

- Jeg hadde ikke sett mørkt på å bli 97 her i Vennesla. Dere er gode på å skape gode fellesskap. Det er tydelig, sa Kjerkol, som ikke har vært i Vennesla før. 

Da hadde hun akkurat hilst på 97 år gamle Ellinor Johansen og hørt skryt over hvor greit de har det på tunet. Hun hadde også vært gjest i leiligheten til Anne Lise Ingebretsen og fått klar beskjed fra Ronald Rygh. Han ba helseministeren sørge for at kommunen får malt opp takene i Venneslatunet.

Kjerkol trakk fram hvor viktig det blir å kunne bo trygt hjemme lenger nå som vi for første gang har to generasjoner pensjonister i norge. De over 90 som vil trenge mye hjelp og de på 70 som er ressurssterke og kan bidra frivillig. 

Politikere fra flere partier deltok under besøket, men det var ordfører Nils Olav Larsen som tok imot i Kulturhuset klokka kvart på fire. Der fikk Kjerkhol høre om de 16 leilighetene i Sentrumsvegen 34 vis a vis. Vennesla kjempet en lang kamp for å få lov å bygge så mange leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonshemmede i ett bygg. Husbanken var negativ til det de kalte «institusjon».

Vennesla ba om å få lov å bygge så mange, for å sikre effektiv drift, men også for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skulle kunne kjøre eller gå rett til sentrums mange fasiliteter. Til slutt ble det ja – og beboerne fortalte Kjerkol om hvor viktig det er å bo så sentralt.

Hun fikk også informasjon om arbeidet med nye trygghetsboliger og planene om den kortreiste bygda der generasjonene bor tettere og der folk skal kunne gå og sykle til alt. Hun sa at denne måten å kombinere folkehelse med god miljøpolitikk blir viktigere og viktigere.

Stor seier for Vennesla

Til slutt kom hun med nyheten Vennesla har ventet på i flere år. Det vil si, det ble kjent i forrige uke, men det er en stor og viktig sak som nå går mot en løsning.

Ingvild Kjerkol har sammen med justisministeren satt ned et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan Norge best kan ivareta personer med alvorlige psykiske lidelser som også har begått eller begår kriminalitet. Utvalget skal foreta en bred evaluering av forvaring, overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorgs.

Dette er akkurat det Vennesla kommune har etterlyst. Vennesla har ment at svært syke mennesker blir svingdørpasienter som ikke får god nok hjelp. De er for syke til å være ansvarlig for egne handlinger, og dømmes til behandling i stedet for fengsel. Likevel får de ikke god behandling. Ofte møter de stor motstand i lokalsamfunnene hvor de bor.

- Vennesla har bidratt med vikige innspill i denne saken. Dette utvalget vil svare på de alvorlige spørsmålene denne saken reiser. Vi er inne på store og vanskelige dilemmaer, men vi må finne løsninger som både ivaretar den enkeltes verdighet og samfunnssikkerheten, sa Kjerkol, før hun klokka 17.03 forlot Vennesla med klar beskjed om at hun veldig gjerne kommer tilbake.