Plan for helse- og omsorgstjenesten- 2023-2040

Plan for aktiv aldring og eldreomsorg 2022-2040

Plan for rehabilitering og habilitering 2021-2030

Ruspolitisk handlingsplan

Boligpolitisk handlingsplan