Lekende vitaminer

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad startet Venneslabesøket med å beskue det nye kunstverket «Lekende Vitaminer» som barnehagebarna har laget. Han fikk høre om alle barne som fikk tre steiner. En kunne de beholde selv, to måtte gis til kunstverket, og de har lært om hva man kan få til når vi gir noe til fellesskapet.

Hovedseansen var på Vennesla videregående skole. Der fikk statsråden informasjon om Venneslabrua og arbeidet de fem heltidsansatte gjør for å få ungdom opp til 25 år inn i skoleløp og arbeidsliv.

Statsråd Ropstad og ordfører Larsen fikk en prat med noen av kunstnerne som har laget

Hege Konstanse fikk ny start

Særlig imponerte Hege Konstanse Rakkestad. Hun fortalte at hun ikke orket mer skole. Via Venneslabrua fikk hun en støttespiller, en medhjelper. En som kunne hjelpe når bøygen kom. For en ungdom kan det å møte i klasserommet være et uoverstigelig hindrer. Det å treffe nye på en ny skole. Hun trengte noen til å støtte. Nå går Hege Konstanse på påbygging og planen er å bli sykepleier.

Ropstad ville vite hvorfor Venneslabrua trengs. NAV, grunnskolen og videregående skole har jo allerede opplegg for å hjelpe ungdom til innenforskap i stedet for utenforskap. Han fikk klar beskjed om at det trengs noen som ser den enkelte. At overgangene er vanskelig. Den enkelte blir fort kastet mellom de ulike systemene. Det trengs noen til å følge gjennom.

48 unge får nå hjelp av Venneslabrua. Noen går på skole hver dag. Noen tar enkeltfag. Rektor Thorkild Odd Haus fortalte om en som har dysleksi. Han får lov å være et par dager på skolen, resten har han opplæring i praksis på Falconbridge.

-På denne skolen kommer ingen inn lenger uten å lukte sprit, sa rektor Thorkild Odd Haus til stor latter da statsråd Kjell Ingolf Ropstad ankom.

Vanskeligst å få

-NAV bruker 1,2 milliarder på ungdom under 30 år bare i Agder hvert år. Flytter vi en månedsbetaling ut i skolen, kan vi få til svært gode resultater, sa Haus. Det er dette som testes ut i Venneslabroa.

Haus minnet om at sannsynligheten for å havne på NAV er tre prosent for de som har fullført videregående skole, mens det er hele 22 prosent for de som ikke har fullført.

-Dette vil øke ytterligere hvis ikke vi hjelper flere med overgangene, særlig den siste inn i arbeidslivet. De vanskeligste jobbene å få, er de som ikke krever kvalifikasjon. Det er noe å tenke på. En butikkjobb som ikke trenger fagbrev, har fort 150 søkere. Når jeg går an som rektor, skal de være glade hvis ti vil ha jobben min, sa Haus og minnet om at skoleløpet er viktig.

-NAV har mange tiltak, men de stopper etter hvert. Nøkkelen ligger i at vi samarbeider på en ny og sømløs måte om å få den enkelte gjennom skolen og ut i arbeid, sa han.

Statsråd Ropstad og stortingsrepresentant Ingunn Foss, som også deltok, var svært imponert over jobben som gjøres i Vennesla.

Ropstad lurte på ressurser og sa at det ikke bare er å øke budsjettene med enda et prosjekt. Hvorfor bør akkurat Venneslabrua bli det hele Norge satser på.

Ordfører Nils Olav Larsen sa det slik:

-1,2 milliarder kroner årlig fra NAV til ungdom på Sørlandet, som ren støtte. Tenk hvis halvparten av dem kunne komme over i skole eller jobb. Den mestringsfølelsen. Alle vil bidra. Staten sparer trygd og får skatt. Det er bare gevinster i dette!

Representanter fra Agder fylkeskommune, administrasjonen i Vennesla kommune og flere gruppeledere fra partiene i Vennesla deltok også under møtet på Vennesla videregående skole.