Det er NAV Midt-Agder som deler ut de to inkluderingsprisene hvert år. Prisene deles ut for å hedre mennesker og bedrifter som gjør en ekstra innsats for felleskapet og dels for å inspirere flere til innsats. I år var det allerede blitt femte gang prisen deles ut.

- I NAV skal vi hjelpe mennesker. Vi er her for å hjelpe mennesker til å leve god hverdager hvor de blir inkludert og for lov å utfolde seg. Årets priser går til to forbilder, sa Cecilie Limm Pedersen under prisutdelingen.

Årets inkluderingsildsjel:

Bodil Marie Veøy var ikke selv til stede grunnet forkjølelse, men da hennes leder Trine Eidet hadde ringt for å fortelle om prisen, kom det:

«Jammen pris, alle mennesker skal jo inkluderes».

Så enkelt kan det oppsummeres. Veøy arbeider med opplæring og inkludering av ansatte på Vennesla omsorgssenter og er kjent for å strekke seg uvanlig langt. Hun er en ekte ildsjel. Ordfører Nils Olav Larsen delte ut prisen som er et diplom og i år et kunstverk av fotogra Ingvald Ingebretsen. Juryens begrunnelse lyder:

Årets ildsjel er en person med særlig inkluderende holdninger. Hun fremstår med et brennende engasjement for jobben sin, der hun blant annet jobber med inkludering i arbeidslivet. I sin rolle som kollega og veileder i Vennesla kommune, ser Bodil ressursene som ligger i den enkelte hun følger opp. Hun er genuint opptatt av å gi god opplæring og ta vare på mennesker. Hun strekker seg langt og er kreativ i måten å løse oppgavene sine på. Hun er opptatt av inkludering gjennom sin rolle og også som medmenneske. Bodil er en god rollemodell for andre kollegaer.

Årets inkluderingsbedrift

Den andre prisen gikk til selveste Vennesla videregående skole, eller som ordfører Larsen sa: «Skolen er den viktigste etablering vi har hatt i Vennesla ved siden av Hunsfos».

Rektor Gyrid Nedberg Grønlid, avdelingsleder for håndverksfag Dag Svendsen og avdelingsleder for service, idrett og samfunnsfag, Gustav Hårtveit mottok prisen på vegne av skolen. Dag takket med å si følgende:

«Det handler vel egentlig om at alle fortjener en sjanse til».

Så enkelt kan det også oppsummeres den viktige jobben vi alle har med å se mulighetene i medmennesker og gi dem en plass å utfolde seg. Her er juryens begrunnelse:

Vennesla videregående skole har gjennom sitt samarbeid med NAV-Midt Agder bemerket seg som en særlig inkluderende arbeidsgiver. Virksomheten oppleves å være en raus arbeidsgiver med inkluderende holdninger og løsningsfokus. NAV Midt-Agder ser en virksomhet som har stort fokus på den enkeltes ressurser, på mestring, på vekst og på utvikling for enkeltmennesker. Ledelsen på skolen oppfattes å ha handlingsrom til å praktisere empatisk og tydelig ledelse, og viser vilje til å legge til rette for å oppnå god mestring hos de ansatte. Flere personer har over tid fått mulighet for både midlertidig og fast ordinært arbeid ved skolen, og skolen har på den måten markert seg som en inkluderende virksomhet.

Oppfordring fra ordføreren

Ordfører Nils Olav Larsen benyttet anledningen til å takke prisvinnerne for deres ekstrainnsats, men han roste også Venneslas næringsliv generelt for evnen til å inkludere og gi arbeid til flere – og for at Næringsforeningen har prioritert utenforskap og inkludering høyt over flere år. Samtidig ba han om at vi alle blir enda flinkere til å se våre medmennesker.

- Å bli sett, er grunnleggende for alle. Det er mange som har evner og anlegg de ikke får utnyttet fullt ut. I næringslivet utvikler dere mennesker. Det gjør dere i skolen også, vi i kommunen også. Vi må greie å inkludere enda flere, sa han.