I Vennesla og Iveland forliksråd møtes mennesker som er i konflikt og tvister med hverandre. Som regel blir alle sivile saker behandlet her. Målet er at de uenige partene skal forlikes med hverandre uten å koble inn det ordinære rettsapparatet. I forliksrådet behandles kun sivilsaker, ikke straffesaker.

Bilde og blomster

Det er blitt noen hundre tvister for Inger Johanne Robstad på de 24 årene hun har vært med, de fleste som leder. Ordfører Nils Olav Larsen hedret henne med blomster og det nye bildet av Kulturhuset med kunstprosjektet Lekende vitaminer, pluss gode ord om hvor viktig det er at noen påtar seg oppgaven med å løse konflikter som har blitt tøffe. Hva er viktigere enn å gjøre mennesker vel forlikte.

Ny leder blir Beate Fjellestad.

Evelyn Honnemyr fra Iveland fikk også blomster for sin lange tjeneste i Vennesla og Iveland forliksråd, Hun har ikke helt oversikt over hvor lenge hun har vært medlem. Hun har vært med i ulike perioder.

Det sitter minst tre medlemmer i forliksrådet. De oppnevnes av kommunestyret for fire år av gangen.

Slik foregår møtene

Et møte starter med at lederen for forliksrådet ber partene være ærlige når de forklarer seg. Dere blir gjort kjent med at falsk forklaring er straffbart. Dere får deretter gi deres syn på saken. Klageren får ordet først. Deretter får motparten ordet.

Etter dette vil rådsmedlemmene forsøke å hjelpe dere til å bli enige. Rådet gir forslag til løsninger som dere kan vurdere.

Her kan du lese mer om prosessen med forliksklage og behandling i forliksråd.