Seks av jubilantene har tjent Vennesla kommune og innbyggerne i hele 40 år, de 34 andre i 25 år. Alle ble invitert på middag med overrekkelse av gavekort på Løa 23. november.

Ingen ord kan favne hva disse 40 har betydd på alle de tjenestestedene og i alle de personlige møtene de har hatt med innbyggere og kolleger. Det er en enorm innsats!

Det vitner også om en god arbeidsplass og gode arbeidsmiljøer når folk velger å bli så lenge i samme organisasjon. Blandingen av kontinuitet og fornyelse er nøkkelen til gode tjenester og faglig gode arbeidsfellesskap.

25-ÅRSJUBILANTER 2020: Fra venstre bak: Anne Lill Homme Jortveit, Kirstin Verås, Bjørg Lunden Guse, Ellen Rosendahl Tellefsen, Berit Ånonsen Ramsland, Tordis Strand, Hilde Voreland, Heidi K Andersen og Else-Lill Skuland. Foran: Liv Kari Bjerland, Venke Murud, Ragnhild S Frigstad, Karin Helene Godtfredsen, Kirsten Martinsen og Eva Clausen Hodnemyr.
25-ÅRSJUBILANTER 2020: Fra venstre bak: Anne Lill Homme Jortveit, Kirstin Verås, Bjørg Lunden Guse, Ellen Rosendahl Tellefsen, Berit Ånonsen Ramsland, Tordis Strand, Hilde Voreland, Heidi K Andersen og Else-Lill Skuland. Foran: Liv Kari Bjerland, Venke Murud, Ragnhild S Frigstad, Karin Helene Godtfredsen, Kirsten Martinsen og Eva Clausen Hodnemyr.

 I Vennesla har vi vedtatt en internkultur som skal sikre at vi både utvikler tjenestene og hverandre, og de som ble hedret på Løa har virkelig stått på for å oppfylle den:

Internkulturen lyder slik:

  • Vi er stolte over egen arbeidsplass og kommunen
  • Vi tenker løsning i stedet for problem
  • Vi unner hverandre suksess
  • Vi har lov til å prøve noe nytt
  • Vi er uformelle og folkelige
  • Vi har det gøy på jobben
  • Vi gjør hverandre gode
  • Vi er serviceinnstilte
  • Vi er endringsvillige
  • Vi ser hverandre.
25-ÅRSJUBILANTER 2021: Fra venstre bak: Merethe Nilsen, Olav Aas Lyngby, Marianne Aas, Hanne Kirsten Tveit, Marit Eikås Strandberg, Siw Jeanette Jakobsen, Kirstin Lie Rygg og Randi M. Fjellestad. Foran: Anne Grete Johansen, Marit Ramselien, Solfrid Fredriksen, Siv Marit Godtfredsen, Åse Hodnemyr og Trine Eidet.
25-ÅRSJUBILANTER 2021: Fra venstre bak: Merethe Nilsen, Olav Aas Lyngby, Marianne Aas, Hanne Kirsten Tveit, Marit Eikås Strandberg, Siw Jeanette Jakobsen, Kirstin Lie Rygg og Randi M. Fjellestad. Foran: Anne Grete Johansen, Marit Ramselien, Solfrid Fredriksen, Siv Marit Godtfredsen, Åse Hodnemyr og Trine Eidet.

Ordfører Nils Olav Larsen hilste jubilantene og rådmann Svein Skisland talte. Det var også hilsen fra organisasjonssjef Heidi Engestøl.

-Noen av dere begynte i 1980, lenge før data og mobiltelefon. Dere har vært med på en fantastisk reise. At dere har blitt så lenge i jobben, tyder på at dere har hatt det meningsfylt og stort sett greit. Jeg kan ikke tenke meg en mer spennende arbeidsplass enn kommunen. Tenk å få lov å være med på å bygge fellesskap, yte gode tjenester til innbyggerne og utvikle lokalsamfunnet, sa rådmannen i sin tale.

Toril Hodnemyr og sønnen Eirik Hodnemyr sto for de musikalske innslagene under det som ble en flott og verdig middag.

Vi hyller jubilantene og ønsker lykke til videre!