- Vi må finne en flott plass til dette bildet. Det skal få en sentral plassering, sa ordfører Nils Olav Larsen da prosjektleder Kåre Glomsaker fra Mandal overrakte bildet.

184 sørlendinger ga sitt liv som krigsseilere under 2. verdenskrig. 11 av dem kom fra Vennesla kommune. Alle har fått sitt navn skrevet på selve monumentet.

Alle Agders kommuner har vært med på å finansiere monumentet i Mandal som er laget av lokale materialer og utformet av kunstner Erik Pirolt.

Ordføreren minner om hvor dyp takknemlighet vi bør kjenne for alle dem som ofret alt for vår frihet.

Krigsseilermonumentet i Mandal ble avduket 8.mai i fjor og hver kommune får et bilde av monomentet som skal henge i kommunens rådhus.

På nettsidene til krigsseilermonumentet i Mandal kan du lese om hver enkelt krigsseiler fra Vennesla og Agder.