Stein Henry Larsen har jobbet lengst av alle. Han begynte som ung tenråing i 1973. 46 år senere er han fortsatt i Vennesla kommune og like engasjert.

Det er nytt av året at også de som har jobbet mye lenger enn 25 år hedres. Den nye ordningen med 40-årsmarkering er selvsagt kommet for å bli.

Fra venstre: Svein Skisland, Wenche Holte, Ruth Mydland, Kirsten O. Johnsen, Rolf Robstad, Ranghild Langevold, Stein Henry Larsen, Reidun Birkenes Lund, Jürgen Orf, Harry Alf Andersen og Nils Olav LArsen
Fra venstre: Svein Skisland, Wenche Holte, Ruth Mydland, Kirsten O. Johnsen, Rolf Robstad, Ragnhild Langevold, Stein Henry Larsen, Reidun Birkenes Lund, Jürgen Orf, Harry Alf Andersen og Nils Olav Larsen

Rådmannen takket og talte

Rådmann Svein Skisland satte den enkeltes innsats  i perspektiv da han fortalte at 25 år betyr 45000 arbeidstimer for kommunen, og at 40 år betyr over 72000 timer på jobb.

- Dere har et brennende engasjement for kommunen. Vi er utrolig takknemlige. Kommune betyr fellesskap. Dere har gjort en stor innsats for fellesskapet, sa Skisland, før han minnet om hvor lenge 40 og 25 år egentlig er.

For hva skjedde for 40 år siden?  Det var lite data og svært få mobiler i 1979. Khomeini tok over i Iran, moder Theresa fikk fredsprisen. Eric Heiden jerja på skøyteisen og smurfene på radioen.

For 25 år siden var det EU-avstemning, OL på Lillehammer og Forrest Gump sprang på kino. Drillo tok Norge til fotball-VM.

- Det er så på tide at vi holder en middag for dere. Kommune er ikke grått og kjedelig. Det er fantastisk å få lov å være med på å bygge fellesskapet Vennesla. Dere har bidratt mer enn de fleste, sa rådmannen.

Ordføreren takket og talte

Ordfører Larsen fokuserte på arbeidsmiljøet og den faglige kvaliteten i sin tale. Ingen organisasjoner skaper gode og trygge arbeidsplasser av seg selv. Det er de ansatte som setter standarden.  Ordføreren mintes da han selv hadde sin første ingeniørjobb i kommunen i 1982 (året da Brå brakk staven).

- Jeg var trygg den gang. Jeg har vært trygg mens ungene gikk på skole. Jeg følte meg trygg da min far var på Venneslaheimen. Ivaretatt. Dere har laget et godt fellesskap, sa han.

Jubilantene:

Da må vi over til hovedpersonene som i tillegg til middag fikk velfortjent gavekort og blomsterbukett. Gratulerer på det varmeste:

40års innsats (eller lenger) for Vennesla kommune:

Wenche Holte, Kirsten O. Johnsen, Ragnhild Langevold, Ruth Mydland, Stein Henry Larsen, Harry Alf Andersen, Reidun Birkenes Lund, Rolf Robstad og Jürgen Orf.

25 års innsats for Vennesla kommune:

Else Hausmann Hægeland, Kate Hovstad Steinsland, Lene Flagestad, Tove Mønsted, Anne Torhild Ståhl, Miranda Hovland, Hanh Thi Duong, Stein Erik Olsen, Wenche Tharaldsen Lie, Jan Halvor Langemyr, Ingrid-Mette Wirsching, Frøydis Solberg, Merete Aasemoen Aardal, Kristin Kollen, Arvid Larsen, Anne Tokerud, Inger Margrethe Leesland Justnes, Hilde Grundetjern, Birte Venemyr Voreland, Ellen Lie Eidså, Berit Lauvdal Omsland, Kristin Hurvenes Hansen, Hilde Urdal Almedal, Liv