- Vi ligger godt an med vaksineringen i Vennesla, men vi oppfordrer alle til å vaksinere seg, sa kommuneoverlegen.

Rådmann Svein Skisland fulgte opp og ba alle som ikke er vaksinert om å vise ansvar nå og bestille time til vaksinering.

Vaksinetall:

Tallene for tredje dose/oppfriskningsdose i Vennesla for alle over 45 år:

  • Aldersgruppen 45-54 år: 17,1 prosent vaksinert i Vennesla, 12,2 prosent i Norge.
  • Aldersgruppen 55-64 år: 33,4 prosent vaksinert i Vennesla, 22,6 prosent i Norge.
  • Aldersgruppen 65-74 år: 83,5 prosent i Vennesla, 77,9 prosent i Norge.
  • Aldersgruppen 75-84 år: 95 prosent i Vennesla, 90,8 prosent i Norge.
  • Over 85 år: 85,7 prosent i Vennesla, 80,5 prosent i Norge

Høyest smittetrykk

Siden pandemien startet, har Vennesla hatt 889 smittede (tall fram til onsdag). Pr. innbygger har vi hatt mest smitte i hele Agder. Vennesla kommune har siden mars 2020 hatt litt høyere smittetrykk enn Kristiansand, samlet sett.

Kommunestyret rettet en takk til alle ansatte og innbyggere for måten kommunen har greid å håndtere dette. Varaordfører og ordfører rettet en spesiell takk til alle de kommunalt ansatte som har vært under sterkt arbeidspress lenge.