Det var i 2018 at Vennesla som en del av arbeidet med identiteten og visjonen Grønn Urban Bygd meldte seg inn i Klimapartner og fikk tilgang til egne klimaregnskap. Utslippene økte noe fram til 2019, men har altså i årene etterpå gått betydelig ned.

- Noe av nedgangen skyldes selvsagt pandemien. Vi har for eksempel reist betydelig mindre enn før. Nå gjelder det å ikke vende tilbake til gamle synder, og det tror jeg vi skal lykkes med.  I klimaplanen er det klare krav som vi er forpliktet til å nå, sier Aarrestad.

I 2019 slapp virksomheten Vennesla kommune ut 10.701 tonn CO2-ekvivalenter.  I fjor reduserte vi med nesten 30,7 prosent til 7.412 tonn.

Det er byggene til Vennesla kommune som står for de største utslippene. Fra denne sektoren kommer hele 41 prosent av utslippene. Nest største utslipp (20 prosent) kommer fra varer vi kjøper inn, mens 17 prosent av utslippene kommer fra tjenester.

KLIMAREGNSKAPET FOR VENNESLA

Klimapartner regner utslipp basert på tre ulike områder:

  • Direkte utslipp (583 tonn) nedgang på 4,4 prosent fra 2020 til 2021
  • Indirekte utslipp fra energi (228 tonn) nedgang på 5,7 prosent fra 2020 til 2021
  • Indirekte utslipp fra kjøp av varer og tjenester (6601 tonn) nedgang på 11,3 prosent fra 2020 til 2021.

Den siste kategorien er altså den største «utslippsynderen». Dette er utslipp som skjer utenfor kommunens område, men som vi kan påvirke gjennom vår anskaffelsespraksis.  Vennesla kommune samarbeider med åtte andre kommuner om et prosjekt kalt «grønne innkjøp» og her forventes betydelige resultater i årene framover.  Politikerne har også vedtatt at oppføring av nye bygg skal ha minimum 50 prosent reduksjon i utslipp sammenlignet med bygg etter dagens krav, sammen med mange andre mål.

Halvparten igjen

I klimaplanen for Vennesla har politikerne vedtatt 60 prosent reduksjon i utslipp fram mot 2030. I samme plan er det vedtatt 60 tiltak for bedre klima

- Vi har altså halvparten igjen, og det er framover det blir mer krevende. Men bevisstheten rundt utslipp er helt annerledes enn før. Vi vil skape en ny normal, og jeg tror ikke vi kommer tilbake til de utslippene vi hadde før, selv om pandemien er over og mye er i gang igjen, sier Aarrestad.

Vennesla kommune får grønt stempel på følgende områder:

  • Fossilfri transport innen 2030
  • Plan for grønne innkjøp
  • Plan for reduksjon av energi i bygg
  • Plan for reduksjon av avfall
  • Plan for redusert reiseaktivitet
  • Plan for sirkulære verdikjeder

Vi når ikke grønt stempel på «miljøsertifisering» og «mål om fossilfri 2030». sertifisering er vi imidlertid i gang med og her vil det skje ting framover.

En av hovedutfordringene

- Klima er en av de tre store hovedutfordringene eller hovedsakene Vennesla kommune jobber med framover. De andre er demografi og utenforskap. Klimatankegang er på vei inn som en naturlig del av alt vi holder på med, men vi har langt igjen. Vennesla kommune må som en seriøs aktør ta sin del av ansvaret for å balansere klodens klima, sier Eirik Aarrestad.