- Vi har valgt å ha en reserve på 100.000 kroner til senere bruk. Det kan komme andre spennende forslag til aktiviteter. Vi kan også komme i en ny smittesituasjon som gjør at vi trenger å sette inn tiltak også senere, sier næringsrådgiver Torgeir Haugaa.

Det kom inn fem søknader om støtte til ulike aktiviteter og tiltak. Én søknad fikk nei fordi den ikke passet med formålet. Disse fire er innvilget støtte:

  • 325.000 kroner tildeles Visit Vennesla – en sammenslutning av Kjøp i Vennesla, Vennesla Næringsforening, Frivilligsentralen, Moonlight og Hunsfos Opplevelse. Søknaden handler om en rekke aktiviteter på daglig basis i Gågata og andre steder. De søkte om 500.000 kroner.
  • 25.000 kroner tildeles Vindbjart Fotballklubb, SørCup og Nordkirken som skal arrangere en gratis drive-in-konsert nord i sentrum i juni. De søkte om 50.000 kroner.
  • 25.000 kroner tildeles Nitti/Ti som skal arrangere konsert og aktiviteter i Vennesla sentrum. Søknadssummen var 33.000 kroner.
  • 25.000 tildeles Vennesla musikkorps som skal arrangere konsert i sentrum. Korpset hadde ikke bedt om et spesielt søknadsbeløp.

En søknad ble avslått fordi den ikke fylte de vedtatte kriteriene for tildeling. Dette var kriteriene som ble satt opp på forhånd:

  • Det kan gis tilskudd til foreninger, lag og organisasjoner som planlegger og gjennomfører tiltak i hele eller deler av kommunen som stimulerer til handelsaktiviteter og økt handel.
  • Prosjektene må være forenlig med de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak.
  • Samarbeidstiltak og prosjekt som omfatter hele kommunen prioriteres.
  • Tiltaket bør kunne iverksettes innen kort tid og være gjennomført seinest i løpet av august.
  • Det gis ikke tilskudd til enkeltpersoner eller enkeltbedrifter.

For ytterligere informasjon: Torgeir Haugaa: 909 84 838