- Inkluderende Vennesla er mye mer enn ord. Nå går vi foran som kommune og for første gang skal vi ansette faste folk i varig tilrettelagte stillinger i helse- og omsorgsenhetene, sier kommunalsjef Ragnhild Bendiksen.

Søknadsfristen er 8. september og oppstart er cirka 1. oktober.

Regjeringen lanserte inkluderingsdugnaden i Jeløya-erklæringen. Det er et felles nasjonalt dugnadsprosjekt å få flere i jobb.  Ett av målene er å legge til rette for at grupper som stiller spesielt svakt på arbeidsmarkedet, gis mulighet til å bidra i ordinært arbeid.

Vennesla har bestemt seg for å opprette fem varig tilrettelagte arbeidsplasser i ulike enheter, for kandidater som er under 40 år, som har ulike utviklingshemminger og som har 100 prosent uføretrygd.

Bendiksen sier at privat næringsliv har vært flinkere enn kommunene til å ansette mennesker i varig tilrettelagt arbeid. Hun er glad for at Vennesla nå går foran som kommune.

- Arbeidsoppgavene vil variere ut fra hvilken enhet den enkelte skal jobbe i. Vi ser på dette som en stor mulighet. Det er knallbra. Både for de som får jobb og enhetene som får glede av innsatsen deres, sier Bendiksen.

Ved kommunens institusjoner og bemannede boliger kan det være snakk om oppgaver som kaffekoking, hjelp ved måltider, være sosial i miljøet, rydde sammen med beboere, og andre forefallende oppgaver.

På arbeidssteder ved kontormessig arbeid, som når NAV og enhet for barn og familie flytter inn på Hunsøya, kan det være snakk om kaffekoking, holde kjøkken og kantine ryddig, foreberede møter, kurs og seminarer og så videre.

Konkret oppgave og stillingsstørrelse avtales i hvert enkelt tilfelle, men tanken er at den enkelte jobber mellom 60 og 70 prosent stilling (22 til 26 timer i uka).  Alle vil bli ansatt i Vennesla kommune på vanlig måte, men under ordningen Varig tilrettelagt arbeid. Du vil få en timelønn på 30 kroner timen som kommer i tillegg til uføretrygden.

Stillingsannonsen er på vei ut i ulike kanaler nå.

For mer informasjon kan følgende enhetsledere kontaktes over ferien:

Jannicke Aasheim 959 88 303

Ann-Cathrin Ruenes 958 18 753

Anita Åsan 918 38 938

Anita Nakkestad 982 99 734

Rolf Velle 915 63 502