«Ta masken på før du hjelper andre», sier kabinpersonalet når du skal ut å fly. Sånn er det ikke med din psykiske helse. Der gjelder det å få maska av.

Vi har alle ei psykisk helse

-Vi har alle ei psykisk helse som vi bør ta vare på akkurat som vi tar vare på vår fysiske helse. De fleste av oss har psykiske utfordringer i livet, som følge av de belastninger livet gir oss. Vi løser dette på ulike vis. Av og til greier vi det ikke uten hjelp.

Det sier avdelingsleder Lars-Otto Nome ved Psykisk helse i Enhet for Livsmestring. Ett av tilbudene han administrerer er Dagsenteret i Hjørnet i Venneslagården. Det er et lavterkseltilbud. Hver uke kommer mellom 50 og 60 personer innom. Noen trenger mye hjelp, noen er bare innom.

På Dagsenteret er det en av mange ulike aktiviteter, fra strikkegruppe til turgruppe. Noen tilbud er organisert av de ansatte og noen av frivillige. Det er eget brukerstyre på dagsenteret. Stedet har tre medarbeidere,

- For eksempel har vi åpent både på dager i høytider og 17. mai. Da er det brukerne selv som organiserer, forteller aktivitør Monika Orf.

-Hva er det viktigste jeg kan gjøre hvis jeg kjenner at nå tar det overhånd her, nå greier jeg ikke å se noe lys lenger?

- Snakk om det! Finn noen nære venner eller pårørende du kan fortelle til. Mye kan løses da. Sitter det for hardt i, snakk med helsesøster, lege – eller ta kontakt med oss. Vennesla kommune har flere tjenester til de som trenger hjelp over tid, sier Nome.

Mange står klare til å hjelpe

Over 18 år er det følgende tilbud:

  • Hjørnet dagsenter
  • Omsorgstjenesten på Hjørnet: Miljøterapeuter og psykiatriske- sykepleiere og helsefagarbeidere.  Ti har kontor her. De gir psykiatris hjemmesykepleie og oppfølging enten via samtaler på kontor eller ved besøk hjemme hos brukerne. Denne individuelle tjenesten vurderes etter søknad og oppfølging avklares for den enkelte. I tillegg har avdelingen ansvar for Kurs i depresjonsmestring og belastingsmestring.
  • Avdeling for Oppfølgingstjenester i enhet for Livsmestring har blant annet ansvar for Ambulerende team. De gir blant annet tilbud til mennesker med rus og psykiske utfordringer. De kommer hjem til folk på dagtid og kveldstid.
  • To bofellesskap.
  • Ved akutte situasjoner må  lege og legevakt kontaktes. Psykososialt kriseteam blir aktivert fra legevakt etter oppfordring.

Er du under 18 år, har kommunen også et stort hjelpetilbud hvis du trenger det.

  • Det er snakk om et samspill mellom helsesøstre, skoler, enhet for barn og familie og en rekke aktører. 
  • Det er også ansatt en egen person til å være ute på de to ungdomsskolene. 
  • Det søkes nå etter en egen psykolog i 100 prosent stilling øremerket barn og unge.
  • Det er også nært samarbeid med ABUP på Sørlandet sykehus.

Både glad og bekymret

Spesialsykepleier Trygve Steinsland på Hjørnet har hjulpet mennesker med psykiske utfordringer i mange år. Han er både glad og bekymret over utviklingen.

-Heldigvis er psykiske utfordringer mindre skambelagt. Det er ikke tabu. Det er lettere å få hjelp tidlig når flere tør å snakke om det. På den andre siden har vi en tøff samfunnsutvikling med stadig økende press. Ikke minst handler det om press man legger på seg selv. Mange har det tøft. De når ikke opp til egne idealer. Da er veien kort til lavere selvbilde, isolasjon og ensomhet. Da kan depressive tanker komme snikende, sier han.

Før kunne en ungdom få jobb på fabrikken og være fornøyd med det. Da var et godt voksenliv sikret. Nå er ofte kravene urealistisk store – eller usikkerheten er stor. De fleste av oss må belage seg på stadige omstillinger og mye press.

Noen å være sammen med - vær raus

Om ungdom har det verre eller bedre enn før, er vondt å si. Det er færre som ruser seg, færre som opplever vold i nære relasjoner, færre som begår kriminalitet. Samtidig er det flere som får hjelp for psykiske plager enn før.

-Vi trenger alle noen å være sammen med på livsveien. Vi greier Ikke å gå alle årene alene. Mye handler om å vri tankene til positivt fra bare negativt. Komme ut av et vondt mønster. Det er mye god hjelp i å treffe andre, komme seg ut av «hula si» og finne noe meningsfylt å stelle med, sier Steinsland.

Vær Raus. Det er mottoet for årets utgave av verdensdagen for psykisk helse.

Onsdag 10.10.18 klokka 12.00 kommer Bjarne Nordhagen til Hjørnet dagsenter for å snakke om akkurat det ordet.

-Vi må være rause med oss selv og andre. Det er ikke alle psykiske utfordringer som kan løses. Av og til handler det om å lære å leve med dem. Lære å takle livets belastninger. De aller fleste kommer ut av tunnelen og over i et bedre liv når de får hjelp, enten av venner og familie eller av profesjonelle, sier Lars-Otto Nome.

Viktige telefonnummer

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du kjenner du trenger noen å snakke med.

Vennesla legesenter: 38150150

Psykisk helsevern Vennesla: 38 13 74 41

Mental helses hjelpetelefon (hele døgnet) : 116 123

Alarmtelefonen for Barn og unge (hele døgnet): 116 111