- Vi har en del smitte nå, men vi tror vi har relativt god oversikt. For å holde smitten i de klyngene det ser ut som den er, er det klokt at alle følger de generelle smittevernrådene, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

  • Vær hjemme til du er testet når du kjenne symptomer
  • Vask hendene
  • Hold avstand til andre der det er mulig
  • Host i albuen

Han minner om at han flere ganger har sagt at det kan oppstå smitte i uvaksinerte lommer. Nå skjer det ved flere skoler, og det er egentlig ikke uventet.

Det er grunn til å minne om det som nasjonale helsemyndigheter har sagt helt siden Norge åpnet opp igjen: Nå som mange er fullvaksinerte, er det ikke lenger antall smittede som er viktig og avgjørende. Det viktige måltallet er hvor mange som blir alvorlig syke og havner på sykehus.

Sist uke ble det til sammen registrert 40 smittetilfeller i Vennesla, og de aller fleste er skoleelever.

I den forbindelse har vi delt ut 1934 selvtester. Det er mange som er inne i et testregime med test hver dag i sju dager. Kjenner du symptomer, kan test hentes i testsenteret i Holtet.

30 av de smittede er barn og ungdom. Alle de ti smittede over 20 år er fullvaksinerte, men disse har hatt tett kontakt med barn som er smittet.

Last ned smittestoppappen

- Vi ser at vaksinen reduserer smitte, komplikasjoner og sykdom kraftig, men også fullvaksinerte kan bli smittet. Derfor er smittevernrådene fremdeles viktige, sier Dalane.

Vi oppfordrer også alle innbyggere til å laste ned smittevernappen. Den er viktig for å vise om du har hatt kontakt med smittede. Den vil avdekke eventuell skjult smitte.

HER ER SMITTESTOPPAPPEN

Det er ikke aktuelt å innføre generelle tiltak for hele befolkningen i Vennesla kommune nå, utover å råde alle til å tenke smittevern og bidra til å redusere smitte og ta kloke valg.

Vi har likevel gjort noen særskilte tiltak:

  • Vi har innført gult nivå ved Vennesla skole og hjemmeskole for fjerde trinn.
  • Vi har innført sju dager med test for husstandsmedlemmer til smittede.
  • Vi har innført munnbind i helse- og omsorg for de som har tett pasientkontakt.

Vaksine

Vaksinering er og blir det viktigste tiltaket framover. Fra 18. november starter vaksinering igjen. Det blir egen info om hvordan du bestiller og forholder deg om kort tid.