Handlingsplan "Handlingskraftige voksne - trygge barn" er en plan som omhandler vold og overgrep i nære relasjoner. 

Formålet med planen er å sikre at ingen barn i Vennesla skal utsettes for eller leve med vold og overgrep i nære relasjoner.

Mål 1: Vi forebygger vold og overgrep mot barn og unge.
Mål 2: Vi er gode på å oppdage og melde i fra om mistanke om at barn og unge er i risiko eller utsettes for vold og overgrep.
Mål 3: Vi gir koordinert og helhetlig oppfølging til barn, unge og (deres) familier som opplever eller har opplevd vold.