- Det er svært viktig at vi nå får på plass en helhetlig plan. Da kan alle enhetene jobbe mer systematisk med dette alvorlige temaet – og vi kan bli enda flinkere og oppnå bedre resultater, sier SLT-koordinator og prosjektleder for handlingsplanen mot vold og overgrep, Indira Derviskadic.

Tre viktige mål

Planen, som skal opp i Levekårsutvalget torsdag, har tre målsettinger for fansatte i kommunen som jobber med barn og unge:

  • Forebygg vold og overgrep mot barn og unge.
  • Være gode på å oppdage og vi skal melde fra ved mistanke om at barn og unge utsettes for vold og overgrep.
  • Gi koordinert og helhetlig oppfølging til barn, unge og familier som opplever eller har opplevd vold.

Vold i nære relasjoner innebærer at offer og overgriper er knyttet til hverandre ved nære familiebånd, eller på annen måte betyr mye for hverandre i hverdagen.

Vold deles i følgende kategorier:

  • Fysisk vold er enhver fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske.
  • Psykisk vold er all bruk av stemme, ord, handling eller mangel på handling som kontrollerer og krenker en annen.
  • Seksuell vold er svært psykologisk nedbrytende fordi den rammer det mest private hos et menneske.
  • Materiell vold  - går utover gjenstander, ødelegger  ting offeret er glad i.
  • Latent vold - da lever offeret i konstant frykt
  • Digital vold, for eksempel trusler, hatmeldinger eller overvåking på nett
  • Æresvold, eksempelvis tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Tror det «skal være sånn»

- Vold er enhver handling rettet mot en annen person som får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje fordi handlingen skremmer, smerter, skader eller krenker. En viktig oppgave er å fortelle ungdom og barn om hva som er vold. Det finnes faktisk en del barn som tror det «skal være sånn». De trenger å bli klar over at vold ikke er normalt, og at de trenger hjelp, forteller Deviskadic.

I 2016 og 2017 var det 22 tilfeller der politiet måtte trykke på «familievoldknappen» i Vennesla. Det er 22 tilfeller for mange.

Nasjonal statistikk viser at vold er mye mer utbredt enn vi liker å tro. Minst hvert femte barn opplever vold fra foreldre, seks prosent opplever alvorlig vold. Åtte prosent har erfart vold mellom foreldre. Flere enn hver femte kvinne har opplevd seksuelt overgrep før fylte 18 år. Nesten en av ti er utsatt for overgrep i barndommen.

Tidlig innsats viktig

- Jo senere vold og overgrep avdekkes hvor mer traumatisert kan et barn bli med de følger det kan ha for voksenlivet. Derfor er dyktige fagfolk i barnehage, skole og frivillig sektor veldig viktig. Tidlig innsats er ofte helt avgjørende, sier prosjektleder Indira Derviskadic.

Planen i Vennesla skal hjelpe de ulike enhetene til systematisk og målrettet arbeid mot vold og overgrep.

Planen er laget av ei gruppe med dyktige fagfolk og fra ulike fagmiljøer. Prosjektgruppa har bestått av:

Miriam Høgetveit (for lensmannen), Marie Bodin (barnevernet), Merete Nilsen (helsesykepleier), Bess Thormodsæter (barnehageansvarlig rådgiver), Aud Marit Emanuelsen (skoleansvarlig rådgiver) og Per Kjetil Dalane (kommuneoverlege) i tillegg til SLT-koordinator Indira Derviskadic.

Her kan du lese hele planen:

Handlingsplan vold og overgrep i nære relasjoner.pdf