- Vennesla kommune er en flott plass! Vi flytta til Vennesla fra Kristiansand for å komme nærmere svigerfamilie. Jeg hadde jobb i Kristiansand kommune hvor jeg trivdes godt, og skulle bare teste ut hvordan det var å jobbe ett år i Vennesla. Litt i forhold til logistikk med familien. Det ble helt annerledes, ler mannen som er født og oppvokst på Karmøy.

Han ser mange paralleller til Vennesla. Bygdekultur og folkelighet. Aktivt foreningsliv. Flotte tur og naturområder. Hele familien trives godt. Likevel er de noen turer til byen hver uke. De engasjerte seg i Filadelfia Kristiansand da de bodde i byen. De vil ikke gi slipp på fellesskapet der.

Bygge godt fellesskap

Men det var ikke det vi skulle snakke om. Vi har fått tips om at Jostein er en lærer som dyrker relasjonene i klasserommet på en helt spesielt god måte. Han er svært bevisst på behovet for å bygge et godt fellesskap.

- Alle mennesker, også skoleelever, må trives for å bli de beste utgavene av seg selv. Vi må skape et klassemiljø med gode relasjoner, sier Jostein.

Han snakker mye om å høre til, ha det kjekt sammen, bidra til hverandres trivsel, inkludere alle…

-  Det er viktig at alle blir spurt med og at alle blir hørt i en klasse. Av og til er noen havnet utenfor. Da er det fantastisk å se hva inkludering og relasjon kan gjøre.

Trygghet er avgjørende

En elev som mangler trygghet kan være tøff å håndtere. Jostein sier trygghet er fundamentet for all læring og all jobb. Er du ikke trygg, er det ikke lett å få noe til.

- Når du jobber litt med vennskap og relasjoner og etter hvert får eleven til å trives. Da begynner den gode sirkelen, tryggheten kommer og så begynner de å tørre. Barn og unge kan lettere vokse og gro da, sier Jostein.

Han sier det er viktig å utnytte hele skolemiljøet, ikke minst foreldre og foresatte. Han snakker til foreldregruppen om å huske å inkludere alle – og han skryter av foreldrenes vilje.

Jostein Hasselquist Larsen ble lærer fordi han ønsket å bety en forskjell i unge menneskers liv. Og det får han til. Mange forteller at Jostein skaper en helt spesiell atmosfære for elevene sine. Det skyldes ikke minst musikkinteressen. Det er mye sang og musikk i timene hans.

- Jeg er veldig glad i sang og musikk. Det er med på å skape trivsel og trygghet, noe vi trenger i klasserommet, sier han.

Men tro ikke at alt er kos i timene til Jostein. Han er opptatt av klare regler. Ingen er i tvil om hvem som bestemmer i klasserommet.

- Sånn må det være. Skal vi få gode relasjoner, må vi ha noen regler om normalt god oppførsel. Det øker tryggheten som igjen gjør at barna «får det til», om jeg kan si det sånn.

Skryter av læringsbrett

- Men med læringsbrett og ipad, hvordan er kontakten elevene mellom?

- Vi bruker blyant når det passer og vi synger og leker når det passer. Læringsbrettene har vært en fantastisk mulighet for oss i Vennesla. Det gir moderne muligheter til å tilpasse og variere undervisningen, sier Jostein.

- Hvordan da?

-Elevene kommer jo med ganske mye kunnskap om digitale verktøy. På en helt annen måte enn før kan vi utnytte mulighetene – og skape læring. Vi kan lage podcast eller små filmer. Masse muligheter. Det gjør rett og slett skolehverdagen mer variert og trivelig.

Gode lærere huskes

Vi har vel alle noen lærere i hukommelsen. Kanskje en eller to eller tre huskes med helt spesiell varme og glede. De fikk lov å åpne akkurat den døren som var så stengt. Eller de var der akkurat da vi trengte dem.

Jostein Hasselquist Larsen er en av flere hundre lærere i Vennesla. Mange av dem vil bli husket med varme av sine elever. Vi har likevel en følelse av at tipset vi fikk stemmer. Jostein har en helt egen evne og vilje til å se den enkelte og skape godt miljø rundt seg.

- Jeg er i alle fall opptatt av at alle mennesker trenger å bli sett – og at alle har utrolig mye mer å bidra med enn de kanskje tenker over selv. Igjen: Det er så stort å se når et barn eller en ungdom plutselig trives og kjenner seg inkludert, de blir som forvandlet.

Vinterferien tilbringer Hasselquist Larsen hjemme på Karmøy i et hus helt nede i strandkanten. Fiske skal han ikke, med mindre faren inviterer på båttur.

Han vil heller lese en god bok, spille piano, gå turer og ha en god prat.