Det aller meste av smitten er i kjente klynger i skolene.

Det ble utført 33 pcr-tester og 351 hurtigtester ved testsenteret i Holtet. Det ble også levert ut 257 tester for selvtesting.

Vennesla passerte i helga 500 registrerte smittede siden pandemien startet. Vi har 502 smittede totalt.

Vi har fremdeles over 220 i insidens pr 100.000 innbyggere. Dette er ganske høyt, og skyldes at vi hadde 23 smittede for to uker siden. Nå er smitten fallende, og kommuneoverlege Per Kjetil Dalane regner med ytterligere fall framover.

- Vi trodde på en viss smitteøkning da landet åpnet, men det ser ut som åpningen kom på rett tidspunkt. Det er lite smitte utover i landet. I Vennesla fikk vi mye smitte i skolene rett før elevene skulle vaksineres. Vi har derfor hatt gult nivå på skolene fram til vaksinen virker. Etter høstferien er det gått tre uker siden alle i skolen fikk vaksine, og da virker vaksinen. Derfor regner jeg med betydelig fall i smitten nå. Jeg mener vi gjorde kloke vurderinger her, sier Dalane.

Over 95 prosent av ungdommene i aldersgruppen 16 og 17 år, har vaksinert seg i Vennesla, mens tallet er rundt 65 prosent for aldersgruppen 12 til 15 år. Det er vi veldig fornøyde med.

Framover er det i stor grad du selv som må ta ansvar for å holde smitten nede. Det viktigste du kan gjøre er å vaksinere deg.

Dropin-vaksinering i Venneslahallen 6. oktober fra 17.00 til 19.00. Vi bruker pfizer.

Det er også viktig at du reagerer fort ved tegn på smitte.

Føler du deg syk, eller har symptomer, kan du hente selvtest på teststasjonen i Holtet. Der er åpent melllom 08.00 og 15.00 (åpner 09.00 i helgene) Skal du ha test ved senteret må du bestille til C 19.no.

Mer info på hjemmesiden