Hægelandsheimen omsorgssenter er et hjem og et arbeidssted der målet er trivsel og trygghet for beboere, brukere, ansatte og besøkende. Dette oppnås ved at det utøves respekt, omsorg, humor og åpen, ærlig kommunikasjon.

Den enkelte innbyggers behov for ulike Omsorgstjenester blir ivaretatt på et så høyt faglig nivå som mulig, uavhengig av bosted i kommunen.

Vi ser på alle dere pårørende som en ressurs og ønsker god kontakt med dere. Vi har ingen bestemt besøkstid, dere er velkommen hele dagen. Vi ønsker barn, barnebarn, oldebarn og andre som står beboeren nær velkommen her til Hægelandsheimen omsorgssenter.