Innmelding til 1.trinn skoleåret 2021-2022.

Alle barn som er født i 2015 og bosatt i Vennesla kommune skal meldes inn til grunnskolen i januar 2021. Brev med informasjon sendes ut fra skolene i Vennesla i uke 3. Brevene sendes elektronisk, men dersom foresatte ikke har registrert digital postkasse, kommer brevet som vanlig i posten.

Frist for innmelding er 8. februar 2021.

Ta kontakt med skolen ved behov for hjelp.

Seksjon for oppvekst