- Jeg kan ikke huske en så spesiell og kritisk bemanningssituasjon siden pandemien startet. Nå jobbes det meget godt med vikarer og andre løsninger. Denne uka blir spennende å følge med på, sier organisasjonssjef Heidi Engestøl.

Hvis vi er heldige, er vi nå ganske nær smittetoppen, tror kommuneoverlege Per Kjetil Dalane. Vennesla var tidlig ute med omikron-bølgen og smitten har økt siden før jul. Hvis ikke doblingen i smitte fortsetter, er vi nok på eller i fred med ¨å komme over bølgetoppen.

Under konkret informasjon du bør få med deg:

Kommunens ulike tjenester:

Skole og barnehage:

Vi fortsetter med testing av elever og ansatte også denne uka, minst.

Fra onsdag innføres grønt nivå igjen i skolen. Det vil si at skolene og barnehagene innfører normalt drift. Dette forenkler driften og reduserer press på bemanning. Vi følger opp regelverket om å gi barn og unge en mest normal hverdag så tidlig som mulig.

Samtidig må vi minne om at normale smittevernregler gjelder. Elevene må holde avstand, droppe klemming og nærkontakt og være hjemme når de er syke og så videre.

Helse og omsorg:

I alle tjenestene må man regne med noe lavere kvalitet. Siden lenge før jul har kommunens ulike enheter og avdelinger jobber med kontinuitetsplaner og tenkt gjennom hvilke ting som må nedprioriteres hvis bemanningen svikter. Nå kommer dette godt med, og alle pårørende og innbyggere må være forberedt på noe lavere kvalitet.

I noen institusjoner og deler av hjemmetjenesten er det svært utfordrende å drive nå. Mange ansatte er borte grunnet karantene og sykdom, mens pasienter med smitte trenger ekstra oppfølging og mange brukere har behov for ekstrahjelp. Det jobbes svært godt av de som er igjen, og med å hente inn vikarer. Både ledere og ansatte strekker seg langt.

Ved våre to sykehjem er situasjonen ulik: Ved Hægelandsheimen meldes det om stabil og grei drift, ved Vennesla omsorgssenter (Venneslaheimen) er driften mer utfordrende.

Det er smitte i én avdeling på Venneslaheimen. Alle beboere er tredjedose-vaksinert og vi innfører ikke generelle restriksjoner på besøk. Av hensyn til de som kommer på besøk (kan være noen uvaksinerte) ber vi alle som skal besøke andre etasje nybygg om å ringe og avtale før dere kommer. Det kan bli behov for å teste før besøk.

Øvrige tjenester:

Det meldes om utfordrende bemanningssituasjon flere steder, men normal drift. Kontinuitetsplanene og forberedelsene i møte med stort fravær, er på plass.

Smitten:

Siste døgn er det registrert 85 nye korona-positive.

Siste uke ble det registrert hele 573 smittetilfeller i Vennesla kommune. Av disse er bare 13 over 60 år gamle.

  • Det er flest smittede i aldersgruppen 30-39 med 107 tilfeller.
  • I barnehagealder og grunnskolealder (altså 0-15 år) har vi til sammen 219 tilfeller.
  • I videregående skolealder (16-18) har vi 35 tilfeller.

Slik har smitten økt de siste fem ukene: Uke 51: 146 smittede

  • Uke 52: 193 smittede
  • Uke 1: 169 smittede
  • Uke 2: 385 smittede
  • Uke 3: 573 smittede

Testing og registering:

Vi minner om at du må skaffe test selv når du tester for sikkerhets skyld. Er du nærkontakt, husstandsmedlem eller har symptomer, kan du hente test ved Testsenteret i Holtet (åpent til 21.00), Spar Øvrebø eller Spar Hægeland.

Vi ber alle med positiv test selv registrere smitten på selvregisteringsløsningen på hjemmesiden.

Hvis ikke du gjør dette, må du registrere deg ved å ringe smittesporerne på tlf. 941 75 469

Alle med positiv hjemmetest, skal i utgangspunktet bestille time for bekreftende pcr-test. Dette gjelder ikke lenger for du som har tre doser vaksine eller at du har hatt to doser vaksine og cobid-19 siste tre måneder. Da trenger du ikke ta pcr-test.

Vaksine:

Det begynner å bli få igjen å kalle inn til tredjedose-vaksine. Vi tilbyr dropin-vaksinering torsdag 27. januar mellom klokka 19.00 og 21.00 i Legesenteret. Da kan alle komme for dose 1, 2 eller 3.

Motivasjon:

Regjeringen har varslet at det jobbes med ytterligere lettelser i karanteneplikt og isolasjon. Det kan være utfordrende å følge regler som kanskje snart faller bort. Husk at reglene er der for å redusere smittespredning og hindre at for mange blir syke eller borte fra jobb samtidig.

Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må glede oss over meldingene om at ting snart blir bedre. Samtidig må vi følge reglene og rådene nøye – slik at den dagen vi venter på kan komme enda fortere. Lykke til! Vi har stått sammen i dugnad i snart to år - vi greier noen dager til!