Kommuneoverlegene i Kristiansand-regionen hadde koordinerende møte om situasjonen i videregående skole sammen med Agder fylkeskommune fredag formiddag. Beslutningen er å følge regjeringens ønskede opplegg om grønt nivå i videregående skole fra mandag. Vennesla voksenopplæring følger også denne praksisen og får grønt nivå fra mandag. Dette betyr tilnærmet normal drift, men alle må selvsagt følge generelle smittevernråd og regler nøye.

Barnehagene og grunnskolene i Vennesla er preget av temmelig mye smitte. I kommunen fortsetter vi derfor med gult nivå inntil videre. Dette er i tråd med de nye retningslinjene. Kommuner med høyt smittetrykk står fritt til å gjøre vurderinger rundt trafikklysmodellen i skolen. Behovet for eventuelle tilpasninger i åpningstid vil vurderes av kriseledelsen og da er både hensynet til opplæring, smittevern, bemanning og nærlingslivets behov for bemanning viktige momenter.

Noen gode råd når du tester deg!

Det kommer endel henvendelser fra folk som blir usikre når de selvtester seg selv. Derfor disse gode punktene å huske på:

  • Er du i tvil om testresultat? En positiv test er en positiv test. Den trumfer en eventuell negativ test. Bestill PCR og meld inn tilfellet i selvrapporteringsløsningen.
  • Flere får bare en bitteliten strek to på testen. Dette er det samme som positiv test. Bestill PCR og meld inn tilfellet i selvrapporteringsløsningen.
  • Testen skal leses av etter 15-30 minutter. Etter dette skal testen kastes. To streker på testen etter 30 min er ikke det samme som positiv test.