Vennesla kommune og Vennesla Næringsforening har jobbet med et identitetsprosjekt for Vennesla siden i vinter. Nå legger rådmannen fram kommunens versjon.

Grønn Urban Bygd er et eget dokument som forteller om Venneslas identitet som industrisamfunn. Vi har alltid tatt verdens nyvinninger i bruk, gjort dem om til lokal industri på en bærekraftig måte og utviklet lokalsamfunnet.

  • Det gikk bare 30 år fra papir kunne lages av tremasse, til papirfabrikken sto klar i Vennesla.
  • Det gikk bare vel 20 år fra aluminium ble mulig å framstille industrielt, til Vigelands Brug åpnet.
  • Fallet i Paulenfossen ble kjøpt opp av staten SAMME ÅR som Nikola Tesla åpnet verdens første skikkelige vannkraftverk i Niagara i 1895.

Nå er det 25 år siden www ble etablert. Og Vennesla gjør det igjen.

Verden er forandret, men Vennesla er allerede i gang med å bruke den grønne, rene energien. Nå er verdens største grønne datasenter-park under bygging. 

I ettertidens lys er lett å glemme at de gamle fabrikkarbeiderne faktisk var høykompetente og ultramoderne for sin tid. Vennesla har alltid vært et lokalsamfunn som har sett framover og vært tidlig ute med å industrialisere og skape bærekraft. Det skal vi fortsette med. Det er denne elteprosessen hvor de store ideene utenfra tas ned og blir til bærekraftig industri og arbeidsplasser, basert på grønn energi, som er Venneslas identitet framfor noe. 

Dokumentet Grønn Urban Bygd legges nå fram til politisk behandling. Rådmannen mener det på en viktig måte oppsummerer identiteten, men også peker framover. Vennesla bør, slik rådmann Svein Skisland ser det, ta posisjonen som den grønne urbane bygda i Norge. Han ber om at dokumentet legges til grunn for profilering av Vennesla og i videre planarbeid  og satsinger. 

Hvorfor Grønn?

Vennesla har alltid foredler naturlige ressurser og tenkt bærekraft. Nå venter en grønn digital revolusjon. Electric Region Agder skal utvikles og Vennesla ønsker å være et senter for denne utviklingen.

Hvorfor urban?

Industrihistorien er urban. Vennesla har aldri vært landbruksbygd. Hunsfos er kanskje Agders mest urbane sted. Befolkningen søker det urbane, og kravene om å bo tettere, redusere transport og skjerme natur øker stadig. Framtida er urban.

Hvorfor bygd?

Spørsmålet er nesten unødvendig. Patriotismen, identiteten og dialekten. Vennesla er Norges tredje største bygd. Ingen grunn til å endre på det.

Under kan du lese hele dokumentet om Grønn Urban Bygd.

De dannet et samfunn.docx PDF document ODT document