- Vi forstår at dette kan bli utfordrende både for kunder og butikker. Men skal det reises nye leilighetsbygg og nye forretningsbygg, må vi oppgradere vannledninger, kloakkledninger og overvannsrør. Vi må gjøre dette før nybyggene er på plass.

Det sier enhetsleder Arne Vatne i Vennesla kommune.

viser sentrul
viser sentrum

Prosjekt 1: Graving til Perla

Natt til søndag 30. september eller natt til mandag 1. oktober begynner gravingen helt nord i Sentrumsvegen. Det skal lages nytt rørsystem fra krysset der Gågata slutter (mellom Essoen og meieriet) opp Sentrumsvegen, inn på fylkesvei 405v til Perla-prosjektet i Vardehei. Graving vil pågå i cirka tre uker.

Trafikken vil bli lysregulert. Veien vil bli smal og derfor kan det kun kjøres i én retning om gangen.

Busstoppet foran Trekanten flyttes til området Meieri-gården Europris.

- Dette blir det enkle og greie prosjektet. Det neste er mye mer omfattende, forteller Vatne.

viser sentrum
viser sentrum

Prosjekt 2: Nye rør til Aurabekken

Rundt midten av oktober (litt uklart hvilken dag) begynner gravingen av ny rørledning til Aurabekken og legging av nye vannrør, kloakkrør og en del andre rør fra Europris opp til Auravegen og inn Auravegen til der Døblebakken begynner.

  • Vegen må stenges. Den blir gravd opp i full bredde og opptil fire meter dypt.  
  • Omkjøring vil bli ned Gågata til Eivindson-bygget. Derfra vil trafikken gå opp igjen på Sentrumsvegen. Bussene vil også kjøre her.
  • For å få bussene fram, må en del gateparkeringsplasser fjernes midlertidig.

- For å presisere: Det vil altså bli mulig å kjøre inn og ut av sentrum i nordenden i hele byggeperioden, men Gågata må brukes som veg i stedet for Sentrumsvegen ett kort strekk. Det er ikke ideelt, men den beste løsningen vi finner, sier Vatne.

Parkeringsplassene foran Europrismå vekk for å gi bussen svingradiius nok. Parkeringsplassene over Torvet ved Kulturhuset vil bli omgjort til korttidsplasser for å sikre handelen.

Vatne minner om at det finnes to andre innkjøringer til sentrum som folk kan bruke for å redusere presset i nordenden.

Gravingen må utføres før byggingen av Husmortunet og Sentrumstunet kan begynne. Aurabekken går i dag i bakken der disse bygningene skal settes opp, og man kan ikke ha en bekk der parkeringskjelleren skal komme.

Dessuten må dimensjonen på rørene opp i tråd med nye klimakrav. Første del av Aurabekken inn mot ungdomsskolen er allerede ombygd.

viser sentrum

Skal være ferdig til julehandelen

Gravingen må være ferdig til julehandelen og helst i god tid før det store, nye julemarkedet åpner 13 desember. Mange av julebodene skal stå i Gågata og da kan man ikke ha biltrafikk der. Vatne sier det kan hende at entreprenørene må jobbe noe lange dager de kommende ukene for å rekke å få jobben gjort. Han ber om forståelse for at det kan bli støy noe utover kveldene i graveperioden.

Det jobbes med skiltplan. Omkjøringer og parkeringsendringer vil bli godt skiltet.

Bare rørarbeidene har en ramme på rundt fire millioner kroner. I tillegg kommer alt arbeidet med å tilbakeføre fortau, kanter og bed til vanlig kvalitet.