Skade på infrastruktur kan gi store konsekvenser for mange. Det er derfor viktig å melde ifra før du skal grave. Dette gjøres på følgende vis:

Kommunen kontaktes ved å fylle ut skjema for gravetillatelse. Skjemaet finner du også under oversikten over alle skjema.
Skjemaet er utarbeidet med fokus på kommunale veger, men skal også fylles ut etter beste evne på privat grunn også. Det jobbes med å forbedre skjemaet. Fyll derfor bare inn oppdragsgivers eller entreprenørens navn under skilting selv om dette ikke er aktuelt, eksempelvis ved graving godt utenfor veg.

Kommunen vil kunne uttale seg blant annet som grunneier, eier av kommunale veger, eier av vann og avløpsanlegg og som oppmålingsmyndighet.

I tillegg på Geomatikks gravemeldingstjeneste kontaktes på gravemelding.no. Geomatikk har oversikt over netteiere som har infrastruktur i området, eksempelvis strøm, tele og data.